Tack alla utställare och besökare för den närvaro
och glädje ni bjöd oss alla på i årets mässa!

Läs gärna om årets mässa i reportaget från vår lokaltidning här!